Mötesplats

Vi vill att Uppströms gård ska få vara en mötesplats, där människor får träffas och där erfarenheter kan utbytas. Vi vill vara en experimentgård och en lekplats. Vi vill ge utrymme för vila och vi vill utmana gamla tankemönster och våga provtänka nya tankar och söka nya vägar framåt i en turbulent tid.

Så småningom skulle vi gärna ha olika slags retreater, samtalsdagar och kurser med fokus på självhushållning, omställning och hållbarhet på gården. Vi är inte riktigt där ännu, vi har inte riktigt den tiden för tillfället, men så småningom hoppas vi komma dit.