Stora huset, flottarstugan och torpet

DSC_0234Vi hyr ut stora huset och flottarstugan på årsbasis till människor som vill bo och arbeta tillsammans med oss och som är intresserade av självhushållarlivet. Vi själva har flyttat upp på torpet och ska bo där permanent.

Just nu innebär det att vi sammanlagt bor sex vuxna och tre barn på gården.

Ankor, vinter beskurenAtt dela liv, arbete och resurser känns viktigt och att vara fler på gården ger gemenskap. Självhushållarlivet kan annars bli väldigt mycket ensamarbete. Resurserna som finns på gården räcker också till fler än bara en familj.