Retreater

strandOrdet retreat betyder ”att dra sig tillbaka”.

Vi lever i en tid där ekorrhjulen snurrar snabbt för många människor och där impulserna och intrycken är många. Effektivitet och prestation hyllas. För att hitta balans och för att finna rätt på det som verkligen är viktigt för en kan det behövas att en drar sig undan från snurren, letar upp tystnaden och ger sig tid att få perspektiv på livet och tillvaron.

114På Uppströms gård vill vi erbjuda retreater som kan ge en stunds vila och eftertanke i vardagen, några dagars påfyllnad för kropp, själ och ande, en möjlighet till nyladdning och omstart.

Våra retreater är tysta. Tystnaden kan kännas svår ibland. Men i tystnaden upplever många människor också att de finner återhämtning och att de får kontakt med sitt innersta och det som är större än en själv.

Under retreaterna bor man i enkelrum. Måltiderna är gemensamma, men man äter i tystnad. Vid några tillfällen per dag erbjuds enklare meditationer och gemensamma samlingar. Likaså erbjuds enskilda samtal med retreatledarna. Var och en väljer själv vad man vill delta i.

Våra retreater har sin hemmahörighet i den kristna traditionen men är öppna för människor med olika andlig hemvist.