Kurser i smide

Jag har smideskurser för tre deltagare per gång. Jag brukar ha kurserna på kvällstid, 17:30-21:00 eller helger, lördag och söndag, 10:00-13:30. Men det går också bra på andra tider som vi kommer överens om!

Kostnad 500 kronor per tillfälle och deltagare. Hör av er på telefon 070 376 48 59 om ni är intresserade!

För helgkurser och långväga kan övernattning för human summa fixas!!